SEO optimalizácia pre vyhľadávače a jej výhody

SEO je skratka anglického výrazu Search Engine Optimization a v preklade do slovenčiny znamená optimalizáciu pre vyhľadávače. O čo vlastne ide a aké výhody prináša optimalizácia webu?

Čo je SEO optimalizácia

SEO optimalizácia pre vyhľadávače je vlastne súhrn rôznych aktivít, ktorých cieľom je dosiahnuť lepšie pozície optimalizovaného webu vo výsledkoch vyhľadávania. To znamená, že kvalitne optimalizovaný web by sa pri vyhľadávaní mal objaviť na popredných miestach. Ide o lepšie umiestnenie vo vyhľadávači v neplatených výsledkoch vyhľadávania. Aké kroky optimalizácia zahŕňa? Delí sa na optimalizáciu on-page (na stránke) a optimalizáciu off-page (mimo stránky). Pokiaľ ide o on-page optimalizáciu, zahŕňa najmä vhodné umiestnenie kľúčových slov na webe, prehľadnosť webu, kvalitné texty, obsah a štruktúru webu, ale tiež faktory ako title, doména, či meta značky. Pri off-page optimalizácii sa jedná hlavne o faktory ako budovanie spätných odkazov, registrácia webu v katalógoch, aktivity na sociálnych sieťach a podobne.

Výhody SEO optimalizácie

Ak by sme si porovnávali SEO optimalizáciu napríklad s reklamou, má nesporne hneď niekoľko výhod:

 • Zlepší pozíciu webu vo vyhľadávačoch. Čo je azda jej najväčšia výhoda. Lepšia pozícia znamená viac klikov a viac návštev webu!
 • Je lacnejšia ako klasická reklama. A navyše jej účinok je dlhodobejší.
 • Znamená prísun nových návštevníkov na web. Keďže vďaka SEO optimalizácii sú oslovované cieľové skupiny, ktoré majú o oblasť vášho podnikania skutočný záujem, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že z návštevníkov webu sa stanú aj skutoční zákazníci.
 • Pomáha pri budovaní dôveryhodnosti webu, respektíve značky. A to napríklad budovaním siete spätných odkazov z relevantných a obsahovo príbuzných webov.
 • Má dlhodobé účinky. Zlepšenie pozície webu vo vyhľadávačoch nie je krátkodobé. Ak aj po čase web klesne, ďalšími aktivitami je možné pozíciu opätovne veľmi jednoducho zlepšiť.

Investícia do SEO optimalizácie teda určite má význam. A čo je dôležitejšie, táto investícia sa vráti v podobe merateľných výsledkov. Máte záujem o SEO Audit vášho webu? Neváhajte kontaktovať SEO agentúru.

 

Autorské právo: rawpixel / 123RF Reklamní fotografie

SEO optimalizácia. Ako na to?

SEO optimalizácia pre vyhľadávače, teda optimalizácia pre internetové vyhľadávače je súbor nástrojov, ktoré slúžia k zlepšovaniu pozície webu v internetových vyhľadávačoch. O aké nástroje ide a na čo netreba pri SEO optimalizácii zabúdať?

Kľúčové slová – najdôležitejšie pri SEO optimalizácii

Bez analýzy a následného výberu a používania správnych kľúčových slov nebude mať SEO optimalizácia určite význam. Na analýzu kľúčových slov je vhodné použiť nástroj Google AdWords. Nástroj je zdarma, stačí sa zaregistrovať do služby Google. Vďaka Google AdWords zistíte, ktoré kľúčové slová sú pre Vašu stránku najdôležitejšie. Tieto je potom vhodné používať a pracovať s nimi, prípadne s ich rôznymi tvarmi. A kde budete tieto kľúčové slová používať? Pri práci s on-page faktormi SEO optimalizácie. O čo ide?

On-page faktory pri SEO optimalizácii

Ak by sme mali názov on-page faktory z angličtiny preložiť doslovne, jedná sa o faktory SEO optimalizácie priamo „na stránke“. Tento SEO Servis si každá stránka určite zaslúži. Ktoré faktory sú teda on-page?

 • Samotný obsah webu. To znamená obsah jeho jednotlivých stránok. Ten by mal byť originálny a s použitím primeraného počtu kľúčových slov.
 • Názov domény a URL adresy
 • Odporúča sa, aby obsahovali kľúčové slovo. Nadpisy aj podnadpisy by mali byť pútavé a originálne.
 • Title tag. Teda text, ktorý sa zobrazí v internetovom prehliadači a prezentuje web stránku.
 • Štruktúra celého webu. Web by mal byť prehľadný a pre používateľa prístupný.

Off-page faktory pri SEO optimalizácii

Off-page faktory sú faktory SEO optimalizácie mimo stránky. Konkrétne ide o tieto:

 • Tvorba spätných odkazov. Odkazovanie na web z obsahovo príbuzných, relevantných a najmä kvalitných webov s vyšším page rankom.
 • Tvorba prirodzených odkazov. Tieto sa nedajú ovplyvniť. V podstate ide o to, že ak Vám návštevníci webu veria a považujú ho za hodnotný, odkazujú naň z vlastnej vôle, napríklad v rôznych diskusných fórach.
 • Registrácia webu do rôznych katalógov. Ako napríklad zoznam.sk, azet.sk, či atlas.sk.
 • Marketing na sociálnych sieťach. Napríklad podpora webu vytvorením tzv. „fanpage“ na sociálnej sieti.

Vhodnou kombináciou on-page a off-page faktorov SEO optimalizácie sa dosiahne lepšia pozícia webu vo výsledkoch vyhľadávania.

 

 

Autorské právo: dizanna / 123RF Reklamní fotografie